onsdag 17 december 2014

lyfta/landa

I bild. Ur bild.
Från gå. Till gå.

Motstå, stöttålig. Lovsjungen brand.
Undanröjd, erfaren. Känd.
Avsöndrad litervis.
Framställd, mottagen.
Omfattad, innesluten.
Tillvänjd, bortskämd.
Kringskuren sötma.
Medgiven, rumsbunden.
Läka, samla, bättra.
Skydda, fästa, fastna.
Tillgå, frångå. Framstå, kvarstå.
I bild, ur bild.

Inga kommentarer: